• راتلونکې خپرونه

گڼرسنۍ

کاروانi
X
27.10.1392 13:30
کاروان را هر جمعه ساعت 6 عصر از طریق تلویزیون ملی افغانستان تماشا کنید. اوقات برنامه ها جمعه ساعت 6 عصر

کاروان

Published 27.10.1392

کاروان را هر جمعه ساعت 6 عصر از طریق تلویزیون ملی افغانستان تماشا کنید. اوقات برنامه ها جمعه ساعت 6 عصر