• راتلونکې خپرونه

نړۍ په ٦٠ ثانیو کې

نړۍ په شپيته ثآنیوکې Top news stories from around the world in 60 Secondsi
|| 0:00:00
...  
 
X
01.11.1392 16:52

نړۍ په شپيته ثآنیوکې Top news stories from around the world in 60 Seconds

Published 01.11.1392