د لاس رسي وړ اتصالات

ملل متحد هشدار ميدهد که جهان با تهديد بيشتر امراض ساري مواجه است


سازمان صحي جهان ميگويد امراض عفوني نسبت بهر وقت ديگر در جهان سريعتر سرايت ميکند و در نتيجه تداوي آن مشکل تر شده است.

اين ادارۀ ملل متحد در گزارش سالانۀ صحت در جهان که امروز منتشر شد ميگويد از سال هاي ۱۹۷۰ باينطرف هر سال يک يا چند مرض جديد تشخيص شده است که بيسابقه ميباشد.

آن اداره همچنان ميگويد کوشش براي کنترول امراض مشهور چون توبرکلوز يعني سل بخاطر تحول مکروب هاي آن به مکروب هاي قوي تر و مقاوم بمقابل ادويه، ناکام ميشود.

سازمان صحي جهان ميگويد شيوع امراض عفوني بخاطر توسعۀ مسافرت هاي بين المللي هوائي طي ۵۰ سال گذشته سريعتر گرديده است.

اين سازمان تائيد کرد که بيش از ۱۱۰۰ مرض مختلف طي پنج سال گذشته شيوع کرده است.

سازمان صحي جهان در قسمت گزارش دادن شيوع امراض و تبادلۀ ويروس ها جهت انکشاف دادن واکسين، خواستار همکاري هاي بيشتر بين ۱۹۳ کشور عضو سازمان شده است.

XS
SM
MD
LG