د لاس رسي وړ اتصالات

اقتصاد و برنامه فروش لاتری در امریکا


در ایالات متحده سهم مردم و موسسات در تمویل حیات اجتماعی و اقتصادی، به طرق و ذرایع مختلف صورت می گیرد.

پرداخت مالیات بر عواید یا آنچه که بنام تکس (مالیه) از مردم این کشور اخذ می گردد، در سطح ایالاتی و ملی یا فدرال، از مهمترین آن پنداشته میشود.

و اما آنچه که طی سالیان اخیر در این کشور رونق فزاینده یافته، لاتری است که هر ایالت، حتی واشنگتن دی سی که هنوز به صفت ایالت شناخته نشده است، صاحب برنامه لاتری میباشد.

در ایالات متحده، لاتری از دیر زمان وسیله تفریحی کم خرچی پنداشته شده و مردم روز به بروز به آن علاقمند شده اند؛ بخصوص هنگامیکه می بینند چانس آنرا دارند تا در برابر خریداری تکت لاتری به قیمت یک دالر، اگر بخت یاری کند، صاحب میلیون ها و حتی صد ها میلیون دالر گردند.

و اما در مقابل، دولت از وجوه حاصل شده ای شرکت های لاتری در سطح ملی و ایالتی، مالیات زیادی جمع میکند و بعضا هم آن شرکت ها خود، پول های را برای معارف و سایر خدمات اجتماعی اعانه میدهند.

در سالهای خوب این لاتری ها مثلاً در کالیفورنیا یا نیویارک و بعضی از ایالات بزرگ دیگر، هر یک به تنهائی زیاده از یک میلیارد یا یک هزار میلیون دالر را برای رشد معارف ایالات مربوط پرداخته اند.

نا گفته نماند که در امریکا معارف در هر ایالت زیادترین بهره گیرنده پول های تعاونی بوده است. و اما اینک که در حیات مالی و اقتصادی این کشور اشکال و در یک کلمه، کسادی رخ داده است، در سطح فروش لاتری ها هم در ایالات متحده، تقلیل و کاهش های فاحشی دست داده است.

طی چند ماه اخیر در کالیفورنیا، این تنزیل به حد ۱۰٪ و در تکزاس زیاده از ۴٪ بوده است.

به گفته جریده فلور که این امر را تعقیب میکند، از ماه جولائی تا پایان سپتامبر، تنزیل فروش لاتری، نظر به عین وقت در سال قبل ۲٪ (حدود ۲۱۵ میلیون دالر) بوده است.

تقلیل فروشات لاتری در ایالات متحده به گفته جان دبلیو کنت، استاد بزنس در پوهنتون ایلونای یک پدیده غیر عادی است.

او میگوید این امر بخاطری عیر عادی است که یک قسمت عمده این لاتری را مردمانی می خرند که معضله و مشکل قمار دارند و معمولاً این ها اند که در اوقات مشکلات اقتصادی، بیشتر به خرید تکت مبادرت می ورزند.

XS
SM
MD
LG