د لاس رسي وړ اتصالات

ایالات متحده 'بزودی' به تزئید قوا در افغانستان مبادرت میورزد


ایالات متحده ممکن است بزودی در سعی برای شکست دادن شورش فزاینده در افغانستان، به تزئید نیروی نظامی و متخصصین ملکی در آن کشور مبادرت ورزد.

معاونین ارشد رئیس جمهور براک اوباما در هفته اخیر، با این امید که در تهیه متن نهائی ستراتیژی جدید ایالات متحده در منطقه کمک کنند، در واشنگتن ملاقات داشتند.

ایالات متحده در حال حاضر در افغانستان ۳۸٫۰۰۰ عسکر داشته و تصمیم دارد ۱۷٫۰۰۰ عسکر اضافی را برای در هم شکستن آنچه که بعضی ها آنرا یک "بن بست بمقابل شورشیان طالبان" میخوانند،در افغانستان تعبیه کند. اما مامورین ارشد میگویند، به قوای بیشتر ضروت است.

یک پلان دیگر خواستار تزئید تعداد دپلوماتهائی است که با حکومت افغانستان کار میکنند. این پلان همچنان تزئید متخصصین ملکی را در ساحات وسیع اقتصاد، زراعت و مزرعه داری مطالبه دارد تا در مساعی برای اعمار مجدد افغانستان کمک گردد.

روزنامه نیویارک تایمز گذارش میدهد که یک بخش دیگر پلان خواهان دو چندان ساختن اردو و پولیس افغانستان خواهد شد.

نیویارک تایمز گفته است تزئید تعداد عساکر و پولیس افغانستان به ۴۰۰٫۰۰۰ برای ایالات متحده مصرف دیگر ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دالر در شش یا هفت سال دیگر را در بر خواهد داشت.

بعضی از قوماندان های نظامی ایالات متحده تشویش دارند که یک توسعه سریع نیرو های امنیتی افغان، آنها را نیز بیشتر معروض به فساد اداری و ارتشاء خواهد ساخت.

برغم پلان های ایالات متحده برای تمرکز بیشتر بر افغانستان، رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده بروز چهارشنبه اظهار کرد که نمی خواهد به یک تعهد و در گیری نظامی بی انتها در افغانستان کشانیده شود.

او به خبر نگاران گفت تشویش دارد که حضور نظامی بزرگ ایالات متحده، افغانها را به این احساس بکشاند که ایالات متحده را منحیث شرکای خود شان نه بلکه منحیث جز از مشکل خود شان تصور کنند.

هیلری رادوم کلنتن، وزیر خارجه ایالات متحده و هم پایه برتانوی اش، دیود میلیباند نیز بروز چهار شنبه مذاکراتی را انجام دادند که موضوع افغانستان موضوعات دیگر را تحت الشعاع قرار داد.

خانم کلنتن گفت مساعی جریان دارد تا به گفته اش ظرفیت و توانائی ملکی حکومت افغانستان و آموزش عسکر و پولیس افغان تقویت زیاد یابد.

میلیبند گفت اتحادیه اروپائی و متحدین ناتو خرسند اند از اینکه می بینند اداره رئیس جمهور اوباما میخواهد آنها را در بررسی و تجدید نظر بر اهداف، ستراتیژی و منابع جنگی در افغانستان شامل سازد.

afghanistan, nato, obama, force, taliban, kabul, helmand

XS
SM
MD
LG