د لاس رسي وړ اتصالات

م.م: رشوت د افغانستان تر ټولو لوی مشکل دی


د ملگرو ملتونو هغه رپوټ چی په لندن کی خپور شوی دیواییچید افغانستان د خلکو لپاره ترټولو لویه اندېښنهاداری فساد او رشوت دی. دغه رپوټ وایی ډېرو افغانانو د رشوتونو او واسطو له لاسهپر حکومت او مامورینو باندی اعتماد له لاسه ورکړی دی.

د ملگروملتونودغه رپوټ چی په لندن کی د ستراتیژیکو څېړنو بین المللی انستیتوت خپور کړی دیوایی چید افغانستانخلک د بې امنیتی څخه دونه په عذاب نه دي لکه د اداری فساد او رشوت خوری څخه چی رنځ وړی. دغه رپوټ وایید پولیسو ، قاضیانو اوحتی د حکومت د عالی رتبه مقاماتو په شمول هغه کسان چی د قانون د ساتنی وظیفه ورسپارله سوې ده د قانون څخه سر غړوني کوی او په اداری فساد کی لتاړ دی.

د ملگرو ملتونو د مخدره موادو او جنایاتود څانگي ریسانتونیو ماریا کوستا واییهره ورځ د افغانستان تقریبا نیمایی خلکد رشوت ورکولو ته مجبورېږی. دی وایی:

د فاسدو مامورینو جېبونو ته دونه پیسې لوېږی چی د هغه هیواد د کلني ناخالص عاید یعنی دوه زره میلیونه ډالرو څلورمه برخه تشکیلوی.

دغه رپوټ وایی چی په تېر کال کی د تلاښی له پوستې څخه د تېرېدلو نه نیولې بیا د مخدره موادو او انسانی قاچاق تر تېرولو پوری په هر ځای کی رشوت اخیستل سوی دی.

په لندن کی د اسیا او مرکزی اسیا د انجمن د دفتر ریسنورالحق نسیمی تور لگوی چی د جمهوریس حامد کرزيد دې ټول اداری فساد او واسطه بازیو په مرکز کی دی.نورالحق نسیمی وایی:

هغه کسان چی د هیواد د اداره کولو وظیفه ور ترغاړه ده اکثریت یې د کرزي د کورنی غړي او یا د هغه دوستان دي.

نسیمی واییخلکو له دغه امله پر حکومت باندی باور له لاسه ورکړی دی او داد حکومت اعتبار او حتی قانونیت ته صدمه رسوی.

جمهوریس کرزي پرله پسې ویلی دي چیدده حکومتد اداری فساد د مخنیوی دپارهخپل ټول وس کړی دی، مگر مخالفین یې واییچی په دې لاره کی تقریبا هیڅکوښښ نه دی سوی.

کوستا خبرداری ورکوی چیکه د اداری فساد مخه ونه نیوله سی نودافغانستان خلک به د بین المللی ټولني پر هلو ځلو باندی هم باور له لاسه ورکړي او دا به ډېر خراب عواقب ولری. دی وایی:

زما سره دا وېره ده چید افغانستان خلک یا ډېر کسان بهصبر او حوصله له لاسه ورکړی او په نتیجه کی به یاغیانهغه قانونیت او مشروعیت ترلاسه کړي چی اوس یې طبعا نه لری.

دی واییددې گټه یوازي طالبانو اودهغوی متحدینو ته رسېږی.

دغه رپوټ په لندن کی د هغه بین المللی کنفرانس څخه خپور سوی دی چی ټاکل سوې دهجمهوریس کرزی به د نړۍ د مشرانو د دې غوښتني سره مخامخ سي چی واییپه هیواد کی د اداری فساد مخه ونیسی.

XS
SM
MD
LG