د لاس رسي وړ اتصالات

دگوگل پښتو ژباړه


My name is Akmal Dawi

زما نوم اکمل داوي.

I am a journalist.

زه يو خبريال يم.

And gets close to guessing the meaning of more relatively complex sentences:

عاجز ماندن پاکستان در حل معمای ناپدید شدن والی سابق أفغان

پاکستان پاتې توان نه درلود چې د افغانستان د پخواني والي د تري معما حل

Obama: Cuba Visit Advances Efforts to 'Improve Lives of Cuban People'

اوباما: کیوبا سفر هڅې چې د کیوبا خلک د ژوند د ښه 'په ډګر کي

But try using a proper noun with a common double meaning and you’ll be out of luck

Apple Security Dispute Raises Controversy

د مڼو د امنیت د شخړو راپورته اختلاف

Tahrir Square

التحریر مربع

Simple punctuations can confuse it:

Fears Mount for Fate of Syrian NGO Workers, Political Activists

د سوریې د انجيو کارکوونکو، سیاسي فعالان سرنوشت غره ډار

It appears familiar with certain common acronyms:

EU Leaders Want Britain to Remain Member of the Bloc

د اروپايي ټولنې مشرانو څخه غواړې چې د بریتانیا د پاتې د بلاک غړی

It recognizes the UN but not IS:

UN Set to Air-drop Food to Syrian Area Held by IS

د ملګرو ملتونو ټولګې ته د هوايي-څاڅکی د خوړو د سوریې سيمه کې ترسره شو له خوا

Newspaper slangs totally stump it:

Dems Turn Up the Heat

Dems اړوي Up د تودوخی

Non-political American idioms can generate humorous results. Here are a couple of our favorite examples:

We're back to square one.

مونږ بېرته مربع یو.

Give it a shot.

دا تګ له ډزو.

A catch 22 situation.

د اخستونکي 22 حالت.

Forget about attempting to get a 10th century line of Persian translated:

بوی جوی مولیان آید همی

د بوی په وربشو Molly Hemi

XS
SM
MD
LG