د لاس رسي وړ اتصالات

د بوسنیا د جنګ مهم سربیايي جنګي مجرم و ینول شو


د بوسنیا د جنګ مهم سربیايي جنګي مجرم و ینول شو

راتکو ملادیچ د پخوانۍ ېوګوسلاویا د زوال نه وروسته په بوسنیا کې د سربي ځواکونو پوځي قوماندان ؤ.

د سربیا جمهور رئیس تاجیچ وویل چې ملادیچ په سربیا کې دننه ونیول شو او دا وخت په دې اړه کار روان دی چې نړیوالې جنایې محکمې ته یې ورحواله کړي، چې د جنګي جرمونو په اړه ورنه پوښتنې وکړي.

د هغه دنیولو سره اوس د سربیا د دردناک تارېخ یو فصل وتړل شو. د سربانو ددغه ٦٩ کلن پخواني پوځي مشر نېولو پوره شپاړس کاله وخت ونېوه. نوموړی په هاګ کې نړېوالې جنایې محکمې ته مطلوب وو.

د جنګي جنایتونو لپاره د ملګرو ملتونو کمېسون وایې چې هغه په ١٩٩٥ میلادي کې د بوسنېا د څلورکلن کورني جنګ په دوران ډېر زیات جنګي جرمونه کړي دي. د هغه ترقوماندې لاندې په سرېبرېنېکا کې په یوه ورځ ٨٠٠٠ تنه مسلمانان ووژل، چې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان هم په کې وو.

د اروپا په معاصر تاریخ کې دغه وژنې ترټولو بدې ډله ایزې وژنې وې. هغه په ١٩٩٢ او١٩٩٦ مېلادي کلونو کې دبوسنسا پایتخت سراېې وو محاصره کړ چې د جنګ په معاصر تاریخ کې ترټولو اوږده محاصره وه.

دجنګي جناېتونو لپاره دملګرو ملتونو کمېسون واېې چې هغه په ١٩٩٥ مېلادي کې د بوسنېا دڅ وکلن کورني جنګ په دوران ډېر زېات جنګي جرمونه کړي دي. دهغه ترقوماندې لاندې په سرېبرېنېکا کې په ېوه ورځ ٨٠٠٠ تنه مسلمانان ووژل، چې ډېرې ښځې او ماشومان هم په کې ؤؤ. دروپا پهمعاصر تارېخ دغه وژنې ترټولو بدې وژنې وی. هغه په ١٩٩٢ او١٩٩٦ مېلاد یکلونو کې دبوسنېا پاېتخت سراېوو محاصره کړ چې دجنګ په معاصژر تارېخ ترټولو اوږده محاصره وه.

XS
SM
MD
LG